Missie

  • In administratief complexe omgevingen projecten realiseren: van het optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen tot het ontwikkelen en inrichten van nieuwe dienstverlening. Projecten veelal op het snijvlak van ICT en operations.
  • Expertises: project-, proces en/ of kwaliteitsmanagement.
  • Functies: Al naar gelang de voorkeur (mogelijkheden, bestaande politieke verhoudingen etc.) kan een specifieke rol worden ingevuld: projectleider, projectmanager, adviseur, trainer/ coach, product owner, scrum master, klantregisseur en businesslead. Kenmerkend voor elke functie-invulling is het toepassen van een combinatie van technisch inhoudelijke en intermenselijke benadering. Daarbij wordt uitstekende ervaring met het werken middels multidisciplinaire teams en multidimensionaal besturen ingebracht.
  • Juiste persoon op de juiste plek. Mocht andere of aanvullende expertise nodig zijn kan daar mogelijk via eigen netwerk in worden voorzien.