Diensten

  • Mens centraal. Resultaat wordt altijd bereikt samen met medewerkers en opdrachtgever. Ook daarom altijd met respect voor de mens achter de medewerker.
  • Maatwerk. Gestuurd wordt op oplossingen die passen in de context van de opdrachtorganisatie.
  • Conceptueel flexibel. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beproefde methoden, technieken en standaarden van de opdrachtgever. Passend binnen het doel van de opdracht uiteraard.
  • Sturen op vertrouwen. Door te bouwen aan een cultuur van vertrouwen verbetert de intrinsieke motivatie, betrokkenheid, inzet en werkplezier van medewerkers.
    Belangrijk zakelijk voordeel: deze positieve benadering leidt ook tot betere bedrijfsresultaten.
  • Afspraak is afspraak. Als we beseffen dat we onderdeel zijn van een grotere menselijke keten, dan weten we ook dat we op elkaar moeten kunnen bouwen. Afspraken maken en nakomen zijn daarvoor uitgangspunt.
  • Duurzaam. Bij korte termijn oplossingen altijd oog hebben voor lange termijn oplossingen.
  • Oog voor omgeving. Elke opdracht maakt deel uit van groter geheel. Randvoorwaardelijk voor succes is ook dat doelen buiten de directe opdrachtomgeving worden gerespecteerd.