Project Management Organisatie PMO

  • Definitie: Dienstverlening door een ‘onafhankelijk’ PMO en/ of PMOfunctionaris om IT-projecten en IT-programma’s te faciliteren. Met faciliteren wordt bedoeld:
  1. hulp bij de praktische inrichting van projecten;
  2. voorzien van projectstandaarden;
  3. ondersteunen bij diverse projectactiviteiten (risico-analyse, risicomanagement, issuemanagement, stakeholdermanagement, lessons learned inventarisatie;
  4. het daadwerkelijk ophalen, uitvoeren, administreren en beschikbaarstellen van een veelheid van projectinformatie (bestede tijd en geld).
  • Uitgangspunt en resultaat: Metname in grotere projecten- en programma’s of in organisaties met een veelheid aan projecten, is het doelmatig om de uitvoering van generieke activiteiten zoals resourcemanagement, issuemanagement, risicomanagement, beschikbaarstellen van projectstandaarden etc. door een staffunctie te laten vervullen. Bijkomend voordeel is dat informatie op eenzelfde aggregatieniveau beschikbaar is en niet elke projectleider bij elk nieuw project opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Standaardisatie draagt tevens in belangrijke mate bij aan transparantie in projecten en projectportfolio. Benchmarken van projecten behoort tot de mogelijkheden.