Kwaliteitsmanagement

  • Definitie: Activiteiten gericht op het verhogen en vasthouden van het kwaliteitsniveau van de totstandkoming van tussen en eindproducten en het eindproduct zelf: Mogelijkheden om dit te bereiken zijn het:
  1. inventarisatie van het huidig kwaliteitsniveau van product en (voortbrengingsproces)
  2. vaststellen mogelijkheden om het kwaliteitsniveau van product en/of proces te handhaven (borgen) of verder te verbeteren. Doelen, KPI’s en de wijze waarop dit bereikt kan worden, worden opgenomen in een kwaliteitsplan. Dit kwaliteitsplan wordt vervolgens uitgevoerd.
  3. invoeren van een kwaliteitssysteem. Activiteiten voor het handhaven en verder verhogen van het kwaliteitsniveau van product en proces worden structureel ingebed in de organisatie en gestructureerd opgevolgd. We kunnen al spreken van een kwaliteitssysteem als sprake is van een gestructureerde en geborgde continuerende activiteiten gericht op het verhogen van het kwaliteitsniveau en taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende kwaliteits- dan wel voortbrengingsprocessen zijn bepaald.
  • Uitgangspunt en resultaat: Een goed kwaliteitssysteem, mits op maat afgestemd op type en omvang van de organisatie, draagt in belangrijke mate bij aan zowel kwaliteit- als efficiencyverbetering van de organisatie. Door alleen al bezig te zijn met het opzetten van een kwaliteitssysteem verbetert het kwaliteit- en efficiencybewustzijn. Kwaliteitsverbeteringen doorvoeren door en met de taakverantwoordelijke van de organisatie zelf, leidt vervolgens tot structurele kwaliteitsverbetering en structurele betrokkenheid van medewerkers bij eigen organisatie en product. Uiteindelijk is dat de sleutel naar een continue lerende organisatie.