Projectmanagement

  • Definitie: Managen dat met besturing op tijd, geld, kwaliteit en scope en binnen gestelde randvoorwaarden het beoogde eindresultaat wordt behaald. Onder eindresultaat verstaan we dan elk willekeurig, vooraf gekozen projectmatig doel.
  • Uitgangspunt en resultaat: Uitvoering wordt zoveel mogelijk gedaan op binnen de opdrachtgever beproefde aanpakken en methodes. Prince2 voor projectmanagement vormt veelal de basis. Met name in politiek gevoelige omgevingen wordt extra aandacht gegeven aan ‘multidimensionaal’ sturen. Bij de uitvoering van projecten worden belangen van stakeholders maximaal meegenomen. Hieraan liggen meerdere principes ten grondslag. Door samenwerking over de volle breedte wordt optimaal projectresultaat bereikt. Daarnaast zijn toenemende veranderingen dankzij een steeds sneller wijzigende omgeving aanleiding om voortijdig de koers van het project bij te stellen. In projectsturing wordt daarmee nadrukkelijk rekening gehouden.