Procesmanagement

  • Definitie: Sturen op aanwezige primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Randvoorwaardelijk hiervoor is inzicht in bestaande processen, te bereiken door inventarisatie en vastlegging. Mogelijke vervolgstappen daarop: door toegenomen inzicht vaststellen van verbetermogelijkheden en doorvoeren; monitoren van processen en op basis van kwantitatieve gegevens het proces (bij)sturen (Operational Excellence); herinrichten van een verbeterd bedrijfsproces en invoeren hiervan.
  • Uitgangspunt en resultaat: Het vaststellen van bestaande werkprocessen en op basis van verkregen inzicht optimaliseren van werkprocessen gebeurt door en met de taakverantwoordelijkheden van betreffende bedrijfsprocessen. Ondersteuning van buitenaf is er voor begeleiding en catalysering van deze stap in het traject naar procesverbetering. Daarnaast zorgt additionele kennisinbreng (advisering) voor ‘update’ van bedrijfsprocessen.