Project / Quality Assurance

  • Definitie. Onafhankelijk toezicht op enerzijds projectvoortgang (projectcontrols zoals tijd, geld en mijlpalen) en anderzijds op beoordeling van tussen- en eindresultaten.
  • Uitgangspunt en resultaat: metname bij grotere projecten waarbij administratief complexe producten worden ontwikkeld, kan behoefte zijn aan tussentijdse beoordeling van projectvoortgang en projectresultaten. Inzicht, metrieken, op basis waarvan project-, programmamanagement en stuurgroep kan bijsturen.